4 Aralık “Dünya Madenciler Günü”

 

4 Aralık “Dünya Madenciler Günü” nedeniyle Yönetim Kurulu Üyemiz Selçuk Metin’in hazırladığı yazıda madencilerin ülkemizde yaşam mücadelesi verdiği ağır koşullara dikkat çekilip bu sektörün yükünü taşıyan bütün unsurların “birlik, beraberlik ve dayanışma” içinde olması gerekliliği vurgulanıyor. Bu yazıyı sunuyoruz:

Bilindiği üzere, 4 Aralık tarihi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “Dünya Madenciler Günü” olarak kutlanılmaktadır. Uzun bir süreden beri ülkemizin belli başlı metropollerinde ve çeşitli maden işletmelerinde kutlanmaktadır.

4 Aralık tarihi, madenciliğin piri olarak kabul edilen Santa Barbara’ya adanmış olup, Roma İmparatorluğu zamanında babasının gazabından kaçarak madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan, madenciler tarafından azize kabul edilen Santa Barbara’nın aynı zamanda İzmit’te yaşamış olması ve efsanenin geçtiği mekânların Anadolu olması da ayrı bir önem oluşturmaktadır.

Madencilerin koruyucu azizesi olarak kabul edilen Santa Barbara’nın 4 Aralık tarihinde mağaraya yerleşmesi ve mağarada çalışmakta olan madencileri koruyor olması nedeniyle, bu tarih, önce Anadolu’da daha sonrada Avrupa ve tüm dünyada “Dünya Madenciler Günü” olarak kutlanılmaktadır.

21 yüzyıla girdiğimiz bu günlerde ülkemizin bir çok yeraltı ve yerüstü madenlerinde kölelik sistemleri devam ederken, dünyanın bir çok maden çeşitlerinin ülkemizde bulunması da ayrıca bir zenginliğimizdir. Bu madenlerin isimlerini saymak istemiyorum. Bunu herkes bilir. Bor, Altın,gümüş, bakır,Krom, Kömür, Civa, Mermer, Demir….Bunlara bir çok madeni ekleyebiliriz. Bu zenginliklerimize karşı ülkemizin  öz kaynakları 1980’lerden sonra emperyalist ülkelerin iştahını kabartmış,  bu zengin özvarlıklarımız İMF’nin desteğindeki yabancı firmaların bulduğu Türk ortaklar aracılığıyla çokuluslu güçlerin sömürü kaynağı haline dönüşmüştür.

Linyit  kömüründe, oluşumundaki yerinde olgunluk ve niteliksel oranlar anlamında en kaliteli rezervler Soma kömürü havzalarındadır. 600 milyon ton görünür rezerv ve yıllık 10 milyon ton üretim miktarı, 4000-6000k.cal/kg ortalama ile başta Manisa ili Soma ilçesi olmak üzere Türkiye ekonomisine önemli miktarda katma değer yaratmaktadır.

Ama bugün koruyucu aziz ve azizelerin merhametine sığınmanın oldukça gerilerde kaldığı, bilim ve tekniğin yol göstericiliğinde risklerin en asgariye indirilerek güvenli çalışmanın mümkün olduğu, sendikal örgütlenmelerle hak ve hukukunu koruma yollarının bilindiği bir zamanın içinden geçerken madencinin dramatik serüveninin halen değişmemiş olması yaralayıcı olduğu kadar da düşündürücüdür.

Madencilik alanında çalışan tüm maden emekçilerinin yoksulluk ve sefalet ücretlerine mahkum edilmesi ve her türlü sosyal güvenceden yoksun bırakılmasının yanısıra; küresel sermaye krizlerinin madencilik sektöründe çalışanlara fatura edilerek işten çıkarmaların artarak devam ediyor olması, madencilik alanında emek üreten tüm bileşenlerin birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etme ihtiyacını daha da önemli kılmaktadır.

Sadece son birkaç yıl içerisinde meydana gelen irili ufaklı maden kazaları ve göçüklerde yaşamlarını yitiren maden emekçilerinin gözler önünde cereyan eden durumu, madencilik alanında geldiğimiz noktayı izah etmeye yeter niteliktedir.

Madencilikle ilgili olarak doğru politikaların hayata geçirilmesi, yenilenemez doğal kaynağımız olan madenlerimizin, çevresel değerlerimizi de gözeterek en verimli biçimde işlenerek, yüksek katma değer yaratacak şekilde uç ürünlere dönüştürülmesinin sağlanması gerekmektedir. Buradan hareketle, ülkenin gelişmesinde, toplumsal refahın yükseltilmesinde madenciliğin katkılarının arttırılması, madenciliğe ilişkin temel yaklaşım olmalıdır.

Ülkemizin kalkınması için madenlerimizi yerin metrelerce altından, karanlıktan aydınlığa çıkaran madencilerimize çok şey borçluyuz. Madenlerimizin ülke ekonomisine kazandırılmasında en büyük pay kuşkusuz onlarındır. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü vesilesiyle maden kazalarında hayatlarını kaybeden tüm maden emekçilerini saygıyla anıyorum. Sektör çalışanlarına kazasız bir iş yaşamı diliyor ve çilekeş madencilerin bayramını kutluyorum.

Selçuk METİN

CHP Soma İlçe Yön.Kur.Üyesi

4 Aralık “Dünya Madenciler Günü”” üzerine bir düşünce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>